Województwo Śląskie


Województwo Śląskie jest najbardziej zurbanizowanym i uprzemysłowionym regionem Polski. Obejmuje południowo-wschodnią część Górnego Śląska za wyjątkiem kilku powiatów z jego wschodniego pogranicza zajmując niewiele ponad 12 tys. km kw. Liczy prawie 4,6 mln mieszkańców, co stanowi 12% ludności Polski i jest drugim najludniejszym (po województwie mazowieckim) województwem w Polsce.

Śląski Rejestr Nowotworów (ŚRN)


Śląski Rejestr Nowotworów jest jednym z 16 populacyjnych rejestrów nowotworowych w Polsce i działa (w obecnej nazwie od 1999 r., tj. od chwili powstania województwa śląskiego) w Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

ŚRN gromadzi i opracowuje dane o nowotworach zdiagnozowanych w populacji województwa śląskiego. Zebrane dane stanowią unikalną w skali regionu bazę informacji o chorobach nowotworowych, a w połączeniu z danymi o przypadkach zgonów nowotworowych służą do oceny zachorowalności, umieralności i przeżyć chorych na nowotwory złośliwe.

ŚRN corocznie publikuje biuletyny Nowotwory złośliwe w województwie śląskim, Nowotwory na Śląsku 2013 (pdf, 3,5 MB) z aktualną oceną ryzyka chorób nowotworowych w populacji Górnego Śląska. Ze względu na rozciągnięty w czasie proces zbierania danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe, bieżący biuletyn przedstawia opracowanie danych o przypadki zdiagnozowane w roku 2013.

Przeżycia chorych na nowotwory złośliwe w województwie śląskim w latach 2000-2007: Przeżycia na Śląsku  (pdf, 2.1 MB).
Jak "czytać" krzywe przeżycia? opis  (pdf, 0.4 MB).

Europejski Kodeks Walki z Rakiem

Konspekty (2013-2014) 
Kodeks - poradnik metodyczny dla nauczycieli 
Europejski Kodeks Walki z Rakiem, Wersja Pełna  i Wersja Skrócona  <
Kodeks Zdrowego Życia - KOMIKS dla młodzieży  i KOMIKS dla dzieci WAŻNE ODNOŚNIKI